Móda

Význam: dočasné vnější sjednocení vkusu

Další cizí slova

Recesivita

ústup dědičných znaků u míšenců; sklon k ustupování; recesivní stav

Kosmopolitismus-

světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

Asociativnost

schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací

Histon

bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)

Ofenslva

útočná činnost, útok

Teak [týk]

cizokrajný strom poskytující cenné středně tvrdé dřevo