Modem-pool [modmpúl]

Význam: sada modemů

Další cizí slova

Stafáž

doplňková součást pozadí, děje

Profesiografie

metoda analýzy pracovních činností

Neurofibrila

jemné vlákno nervových buněk

Post factum [post faktum]

po činu, po provedeném, když se stalo

Bimetalismus

peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy

Originární

originární způsob nabytí vl. práva je nezávislý na vlastnickém právu dřívějšího vlastníka (bylo-li nějaké)