Moletování

Význam: přenos, přenášení vyrytého vzoru na tiskací válec pomocí molet

Další cizí slova

Denzitometrie

měření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů

Altán

menší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka

Interpretace

výklad, objasnění, tlumočení, podání; způsob podání díla výkonným umělcem

Bagáž

zavazadlo

Bluma

1. druh velké slívy; 2. nerozhodný, váhavý člověk, budižkničemu

Miosa

zúžení zornice