Mongoloidní

Význam: mající mongolský ráz; člověk stižený mongolizmem

Další cizí slova

Taille 1. [taj]

daň ve středověké Francii; 2. tajle

Hotentot

člověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně

Protuberance

obrovská oblaka plazmatu v sluneční koróně

Firemní

náležející, patřící firmě; týkající se společnosti nebo podnikatele

Kalo-

první část složených slov mající význam krása, krásný

Homogemie

1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem