Monitorování

Význam: soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

Další cizí slova

Koluse

1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž

Kóta

vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky

Skandalisovat

veřejně ostouzet; pohoršovat

Tenebrismus

malba prudce střídající světlo a stín, temnosvit

Sunnita

příslušník ortodoxního většinového proudu v islámu opírajícího se o Korán a sunu

Jardiniére [žardynjér]

široká nádoba na květiny