Monoftongisace

Význam: přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

Další cizí slova

Natalita

porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost

Producírovat se

okázale vystupovat, veřejně se předvádět

Eu-

předpona mající význam dobře, libě, blaze

Vekslák

kdo se zabývá nelegálním obchodem, hl. výměnou peněz

Paronymum

slovo vnější podobou podobné jinému, ale významem odlišné

Civilita

občanství, občanskost