Monofyzitismus

Význam: učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista

Další cizí slova

Apnoe

krátkodobé přerušení pravidelného dýchání

Heteroze

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

Denzitometrie

měření optických hustot zpracovaných foto afických záznamů

Facies

1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka

Kontradikce

protiřečení, rozpor, protiklad

Videorecorder [videorekordér]

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videomagnetofon, magnetoskop