Monogamie

Význam: párové soužití dvou jedinců různého pohlaví

Další cizí slova

Clavecin [klafsén]

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavicembalo, harpsichord

Enigma

hádanka, záhada, tajemství

Materiál

látka, surovina, hmota; prostředek k uskutečnění něčeho, podklad

Home care [houmkér]

domácí péče

Team-work [týmvérk]

týmová práce

Vitrifikace

pevné zabudování škodlivin do struktury skla metodou zpracování za vysokých teplot