Monorail [monorejl]

Význam: jednokolejnicová železniční dráha

Další cizí slova

Pinta

1. stará objemová jednotka pro kapaliny a sypké látky; 2. pint [pajnt] britská objemová jednotka rovná 0,568262 l

Ozo-

první část složených slov mající význam vzduch

Kultivovanost

vyšlechtěnost; vytříbenost, uhlazenost, vybrané způsoby

Galvanisace

1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie

Hadál

nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů

Plus

výhoda, klad, přednost; znaménko sčítání