Monstera

Význam: ozdobná pokojová rostlina s velkými laločnatými listy, filodendron

Další cizí slova

Erárium

státní pokladna; státní správa

Mykorhiza

typ soužití hub s rostlinami

Konsonantizmus

soustava souhlásek; nauka o souhláskách

Isočára

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

Bosáž

zdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádrů

Klinika

nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům