Musický

Význam: přídavné jméno k múza; m. umění hudba, zpěv, tanec a slovesná umění

Další cizí slova

Postpozice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo

Spekulace

přemýšlení, rozumová úvaha; promyšlené jednání sledující dosažení prospěchu, zisku

Animizmus

víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky

Kauliflorie

schopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni

Hydrolýza

rozkladná reakce působením vody

Valeur [valér]

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění