Mutilace

Význam: zmrzačení, zkomolení

Další cizí slova

Fuse

splynutí, sloučení

Helio-

první část složených slov mající význam slunce, světlo

Archivolta

plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku

Inertní

lhostejný, neaktivní, nečinný, netečný

Kinin

biologicky vysoce účinná látka bílkovinné povahy v krevní plazmě ovlivňující rozšiřování cév, zvyšující propustnost kapilár

Dalmatika

je svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene "T" a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán je obv