Myxomatosa

Význam: vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků

Další cizí slova

Saprofilie

vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami

Welter

hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu

Isočára

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

Polymitan

(porela) je to pórovitá syntetická hmota, materiál dobrých vlastností vhodný pro aranžérskou práci. Dá se dobře zpracovávat a hodí se k výrobě dekorací, květů, písma. Dobře se spojuje s drátem, snadno se opracovává.

Peáž

využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek

Indisposice

dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav