Myxomatosa

Význam: vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků

Další cizí slova

Cholerik

vznětlivý, výbušný typ člověka

Neofobie

chorobný strach z něčeho nového

Kalorie

starší jednotka pro energii

Senzuální

smyslový

Kontrovat

provádět protipohyb, zpětný záběr; slovně replikovat

Mormoroso [mormorózo]

bručivě, nesrozumitelně, mormorando