Nacismus

Význam: nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera

Další cizí slova

Exogenní

zevní, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, ektogenní

Panchart

nemanželské dítě (původně jen prostitutky); dítě vůbec; fakan; malý zbytek textu na řádku

Gamomanie

chorobná touha po sňatku

Faktografie

popis jevů; shromažďování údajů

Vikýř

architektonický prvek, umístěný obvykle na střeše objektu; krytý střešní výstupek s oknem či otvorem nebo tento otvor

Ambit

otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz