Narativizace

Význam: převyprávění, změna smyslu obsahu novým výkladem

Další cizí slova

Exegeze

výklad textu, zejm. Bible

Straddle [stredl]

valivý styl ve skoku do výšky

Dosimetrie

obor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím

Inzultace

urážka, potupa; ve sportu napadení rozhodčího

Rekondice

opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava

Urografie

vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky