Naturista

Význam: stoupenec naturizmu, nudista

Další cizí slova

Exotismus

záliba v cizokrajnosti

Fabrikovat

vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace

Psychokineze

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, telekineze

Insitní

neškolený, laický, neodborný; i. umění naivní umění

Imperativ

příkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob

Korium

prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů