Nazarenizmus

Význam: malířský směr 1. poloviny 19. století

Další cizí slova

Arkýř

uzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách

Pansexualismus

teorie, že veškeré lidské jednání je založeno na sexu

Theofanie

zjevení boha

Nekonsekventní

bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti; od věci, bez vztahu k věci

Mamba

dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky

Numerický

číselný