Nebulární

Význam: vzniklý z mlhoviny, mlhovinový

Další cizí slova

Check [šek] cheque [ček]

druh cenného papíru, kterým vystavovatel dává bance příkaz k vyplacení určité částky ze svého konta

Cache [keš]

omezená paměť s rychlým dostupem

Gemiparie

nepohlavní rozmnožování; pučení

Kvantový

související s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním

Artefakt

umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk

Zélotizmus

přehnaná horlivost, fanatizmus, obv. náboženský