Nefro-

Význam: první část složených slov mající význam ledvina, ledvinový, ledvinný

Další cizí slova

Trofo-

první část složených slov mající význam potrava, výživa

Alkin

nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci

Prestissimo

hud. velmi rychle, ještě rychleji než presto; velmi rychlé tempo

Argot

nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná; hantýrka

Supravodivost

stav látky vyznačující se nulovým elektrickým odporem

Mašinerie

soustava strojů; složitý přesný mechanický postup