Nefroskleróza

Význam: skleróza ledvin

Další cizí slova

Korose

1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy

Ortochromasie

správná citlivost fotografického materiálu na modrou, žlutou a zelenou barvu

Kvitance

stvrzenka, účtenka, potvrzení o zaplacení dluhu

Glass fibre [glás fibr]

skleněné vlákno, fibrglas

Šéf

nadřízený, vrchní, velitel

Sinusitis

zánět vedlejších dutin nosních