Negus

Význam: císař v Etiopii

Další cizí slova

Kokršpaněl

lovecký pes ze skupiny slídičů, kokr

Poluce

samovolný noční výron semene

Proteizmus

schopnost změn, tvárlivost, proměnlivost

Gingiva

dáseň

Herese

kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních

Nervizmus

teorie zdůrazňující základní význam nervstva