Nihilismus

Význam: odmítavý nebo negativní vztah k hodnotám

Další cizí slova

Vesměs

zpravidla, obvykle

Angioplastika

rekonstruskce, znovu vytvoření poškozených cév

Polakisurie

časté m očení ve dne

Kosmopolitismus-

světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

Katar

1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií

Snobismus

povýšenectví, předstíraná vznešenost; nadutost