Nomogeneze

Význam: evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím

Další cizí slova

Extremismus

krajně radikální, výstřední postoj

Rekomando

doporučeně; doporučený dopis nebo jiná zásilka

Taenie

průběžný vodorovný pásek ukončující architráv; žlábek nebo pásková ploška mezi kvádry

Monometalismus-

peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra

Okto-

první část složených slov mající význam osm, osminásobný

Eidam [ejdam i ajdam]

nasládlý polotuhý plnotučný sýr