Nonpareille [nonparej]

Význam: stupeň velikosti písma o šesti bodech

Další cizí slova

Veteraniáda

soutěž veteránů

Chór

v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele

Giga-

předpona ve významu násobku 10 na 9

Kovboj

honák skotu

Somár

osel

Kolaterála

vedlejší větvení např. cévy, nervu; vedlejší větev příbuzenství koletura, farnost