Nukleární

Význam: jaderný

Další cizí slova

Kulisa

pozadí; součást divadelní dekorace; zvuky vytvářené v pozadí

Alibismus

snaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře

Taušírování

dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, tausování, taušování, tausie

Feláh

v arabských zemích rolník

Sklero-

první část složených slov mající význam tvrdý, tvrdost, suchý, suchost

Pars

díl, část