Obsignace

Význam: 1. soudní zapečetění; 2. potvrzení, souhlas, zvolení

Další cizí slova

Pingl

číšník

Botel

plovoucí hotel, loď zařízená a vybavená jako hotel

Adverbální

závislý na slovese

Civilismus

umělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci

Depistáž

vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách

Antivirový

protivirový; odstraňujíci počítačové viry