Oferent

Význam: osoba, činící nabídku jiné osobě

Další cizí slova

Avoáry

ihned použitelné, horké peníze

Christologie

nauka o životě a učení Ježíše Krista

Tromb-

první část složených slov mající význam krevní sraženina, krevní destičky

Atrézie

vrozená neprůchodnost dutého orgánu

Primář

vedoucí lékař odborného oddělení zdravotnického zařízení (obv. nemocnice)

Švonepaj

silná, obvykle bavlněná teplá látka, barchet