Opium

Význam: zaschlá šťáva nezralých makovic obsahující alkaloidy, působí omamně

Další cizí slova

Panem et circenses

chléb a hry

Arest

vězení

Chemoterapeutikum

chemikálie používaná k léčení

Omerta

mafiánský zákon o mlčení

Art protis

vlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie

Dedukce

vývod, závěr; logické odvozování, vyvozování nových závěrů