Orchido-

Význam: první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,

Další cizí slova

Sekundovat

přizvukovat, podporovat, projevovat souhlas, pomáhat

Diluvium

starší oddělení čtvrtohor, pleistocén

Perfekce

dokonalost; zakončení, provedení, závěr

Moluska

infekční onemocnění kůže vyvolané virem

Křemík

Poměrně tvrdý polokov. Křemík se v přírodě vyskytuje jako oxid křemičitý (křemen) nebo jako kyselina křemičitá, vytvořená hydratací oxidu křemičitého, Křemík je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře, slouží jako základní materiál pro výrobu

Junktim

spojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu