Originál

Význam: původní věc, původní vyhotovení; původní výtvarné dílo; literární výtvor v původním jazyce

Další cizí slova

Aurum

zlato

Absolutno

co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

Remix

znovu upravená skladba, nové aranžmá

Vedutista

autor vedut

Dubiózní

pochybný, nejistý

Izobar

člen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem