Orkus

Význam: podsvětí

Další cizí slova

Stabilisace

upevnění, ustálení, dosahování rovnováhy

Postindustrializmus

teorie vývoje společnosti po průmyslové éře

Obesita

otylost

Aridisace

procesy vysoušení v aridních oblastech

Žudr

klenutý přístavek před vchodem do stavení na Hané nebo Slovácku