Orogratie

Význam: 1. horopis; 2. vlastnost aktivního povrchu podmiňující místní zvláštnosti počasí a podnebí

Další cizí slova

Duant

dutá urychlovací elektroda

Morous

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout

Tele-

první část slov mající význam 1. daleko, na dálku, dálkový; 2. televizní

Osmóza

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

Imunokompetence

schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět

Memoáry

paměti