Ovace

Význam: veřejně a nadšeně vyjádřená pocta

Další cizí slova

Naftalín

technický naftalen; prostředek proti molům

Matchball [mečból]

poslední, konečný míč v utkání

Disimilace

rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech

Katarakta

šedý zákal

Referát

zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku; posudek otištěný v denním tisku; organizační složka útvaru

Ufon

mimozemšťan přilétnuvší na létajícím talíři (ufo)