Ozon

Význam: bezbarvý charakteristicky páchnoucí plyn obsahující v molekule tři atomy kyslíku, trikyslík

Další cizí slova

Update [apdejt]

aktualizace, zdokonalení; úprava téže verze počítačového programu za novější

Dekompenzace

porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů

Statistika

obor zabývající se sběrem, analýzou a zpracováním informací, které kvantitativně charakterizují zákonitosti jevů ve spojitosti s jejich kvalitativním obsahem

Synthi-rock [sintyrok]

hudební styl založený na důsledném využívání syntezátorů

Interjekce

zvolání, výkřik; citoslovce

Outsourcing

Zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací. Je to označení, které vychází ze dvou základních slov: "out" - vnější a "source" - zdroj