Pair [pér]

Význam: příslušník vysoké šlechty ve Francii; v Anglii peer

Další cizí slova

Oralsex

sexuální praktiky dráždění pohlavního ústrojí ústy

Fotogenický

vhodný pro fotografování a filmování

Kalibrace

cejchování; určování a označování míry na měřidlech

Fonetika

nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek

Flitr

třpytivý plíšek k ozdobě šatů

Abolicionizmus

hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví; hnutí usilující o zrušení trestu smrti; abolicizmus