Para-ski

Význam: kombinace sportovního parašutizmu a lyžování

Další cizí slova

Majonéza

studená pikantní hustá omáčka ze žloutků a tuku

Difundovat

pronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat

Naftalín

technický naftalen; prostředek proti molům

Aliance

1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů

Hypnoteraple

léčba pomocí hypnózy

Tetrapodie

metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop