Parazit

Význam: cizopasník; přížívník, vykořisťovatel

Další cizí slova

Katuše

raketomet z 2. světové války

Primář

vedoucí lékař odborného oddělení zdravotnického zařízení (obv. nemocnice)

Syžet

schéma epického nebo dramatického díla, konkrétní naplnění fabule

Direktní

přímý, přímo působící

Dokumentaristika

filmová nebo televizní tvorba založená na autentickém zachycení skutečné situace

Egalitarismus

rovnostářství