Parenklise

Význam: odchylka

Další cizí slova

Fenomenologie

teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí

Pyrometalurgie

výroba kovů při vyšších teplotách

Semihumidní

polovlhký

Admiralita

námořní velitelství

Haknkrajc

hákový kříž, odznak nacizmu

Arginin

bazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého