Pedometr

Význam: krokoměr

Další cizí slova

Handicapovaný [hendykepovaný]

znevýhodněný, v nevýhodě; invalidní

Bolero

1. španělský lidový tanec; hudební skladba k němu; 2. bolerko

Superlativ

třetí stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjadřující nejvyšší míru vlastnosti

Katamaran

plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky

Flirt

nezávazný milostný zájem, flirtování

Radiant

bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory