Penetrace

Význam: pronikání, průnik

Další cizí slova

Modulo

shodně podle modelu

Ordre du coeur [ordr dy kér]

řád srdce; důvody mimo rozum, věc citu a víry

Wallaceovka [valasotka]

dobrodružný román E. Wallacea; film natočený na motivy jeho děl

Signatura

označení, značka; podpis

Epitomé

rukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze

Žaponerie

výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů