Penilní

Význam: vztahující se k penisu - např. penilní protéza

Další cizí slova

Prostituce

poskytování pohlavního styku za úplatu; kupčení s vlastním přesvědčením

Aleluja

chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě

Solmisace

označování jednotlivých tónů slabikami; metoda pěveckého výcviku

Genitální

týkající se pohlavních orgánů

Modernisace

vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace

Pasát

pravidelný vítr vanoucí ze subtropických tlakových výší k rovníku