Pentatlon

Význam: klasický pětiboj

Další cizí slova

Eko-

první část složených slov mající význam ekologie, ekologický

Salonní

určený, vhodný pro salon; přepychový; společensky uhlazený, jemný; zábavný

Regál

1. podélný nábytek s otevřenými policemi, etažér; 2. výhradní právo panovníka k činnostem přinášejícím majetkový prospěch

Koluze

1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž

Terorismus

souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým podtextem

Memorandum

pamětní, vzpomínkový spis, prohlášení, listina