Peras

Význam: mezinárodní hranice, omezení

Další cizí slova

Archeopteryx

vymřelý prapták ze svrchní jury

Futurologie

teorie budoucnosti, výzkum možných budoucností

Adjuvatika

nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky

Beagle [bígl]

malý lovecký pes

Kiu [kjú]

žákovský stupeň technické vyspělosti sportovce v džudu

Konstatace

zjištění, konstatování