Petrografie

Význam: nauka o horninách, zejm. její popisná část, petrologie

Další cizí slova

Konkurenceschopnost

schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, viz konkurence

Parlando

způsob zpěvu blízký mluvené řeči

Monofyzitismus

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista

Vulgární

hrubý, sprostý; všední, obyčejný; lidový; nesprávně zjednodušující

Komonalita

stejnost, shoda

Suicidium

sebevražda