Pinie

Význam: druh borovice ve Středomoří

Další cizí slova

Katabolizmus

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

Fytocenóza

rostlinné společenství

Trenčkot

sportovní plášť

Baret

plochá měkká kulatá čepice bez štítku

Hypnotiser

člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér

Hepatolit

žlučníkový kámen