Piraňa

Význam: jihoamerická dravá říční ryba

Další cizí slova

Stresor

příčina stresu

Myokard

srdeční svalovina

Sponsor

ten kdo dobrovolně podporuje, zejm. finančně, poskytuje ochranu, záštitu; patron

Okluzor

prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti

Insolvence

platební neschopnost, insolventnost

Gejzír

pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem