Plast

Význam: materiál, jehož podstatnou složkou jsou polymery; umělá hmota

Další cizí slova

Ontické

zahrnující vše, co náleží k jsoucnu / viz Akademický slovník cizích slov

Tripodie

metrický celek složený ze tří těsně spjatých stop, třístopý verš

Galaktóza

složka mléčného cukru, sacharid

Desert

zákusek, závěr menu

P.chr.n.

post christum (natum)

Fungicidní

ničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid