Plejboj

Význam: krasavec, milovník, seladon

Další cizí slova

Bizarní

zvláštní, neobvyklý; podivný, výstřední

Madeira

1. dezertní víno; 2. dírkovaná výšivka

Popularizace

šíření poznatků, názorů; obeznamování veřejnosti; srozumitelný výklad

Heuristika

teorie řešení problémů; neobvyklé řešení

Mundánní

světový, celého světa se týkající

Akronym

zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov