Poeta

Význam: básník; člověk s velkou obrazivostí

Další cizí slova

Stéla

na výšku postavený opracovaný kámen s nápisem a výzdobou

Pertusis

černý kašel

Gyromantie

věštění z magických kruhů

Osteofyt

kostní výrůstek

Geostrategický

strategický z hlediska zeměpisné polohy

Synklinála

ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí