Poldr

Význam: vysušené zúrodněné dno bývalého šelfového moře chráněné hrázemi

Další cizí slova

Funkcionální

funkční; týkající se funkcí

Inflexe

ohýbání, ohyb, obrat

Proglas

předmluva k evangeliu

Exobiologie

obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e

Pidgin [pidžin]

pidgin english, lámaná angličtina; jazyk vytvořený a užívaný při styku evropských kolonistů s místními domorodými jazyky

Epitéza

náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů